Podstrona: Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

2021-10-15 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów w ramach programu stypendialnego „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022".

Warunki ogólne

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w regulaminie programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022”. Wysokość stypendium w 2021 r. wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 11 października 2021 r.i kończy się 22 października 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1530 lub listownie, wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

  • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022”,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii
    z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego
    z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nuka/Stypendia i nagrody/Stypendia dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję